Kriteriji za odabir

Kako bi bili odabrani za program akademske mobilnosti Erasmus, studenti moraju zadovoljiti brojne kriterije. Ako je broj prijavljenih veći od broja upražnjenih mjesta, kandidati će biti odabrani u skladu sa sljedećim kriterijima:

  • motivacijsko pismo na engleskom ili nekom drugom stranom jeziku (studenti moraju opisati svoje motive za prijavu i očekivanja od programa razmjene),
  • predobrada studijskog plana podnositelja zahtjeva na ustanovi domaćinu (odabir kolegija koje student želi odslušati i položiti u inozemstvu i koji će biti priznati od sveučilišta Alma Mater po povratku),
  • Europass životopis na stranom jeziku (engleskom, njemačkom ili francuskom),
  • poznavanje stranog jezika (usmenu provjeru provest će Erasmusov koordinator),
  • u slučaju velikog broja prijava za određeni studijski program, kandidati s višim prosjekom ocjena imaju prioritet u procesu odabira.

Poželjno je da podnositelji zahtjeva ispune i pošalju obrazac za akademski program razmjene zajedno s prijavom najkasnije mjesec dana prije odlaska.