Humanističke znanosti

Nastavni plan

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija, Fizikalna terapija, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Medicinske znanosti, Humanističke znanosti
Diplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Nastavni proces

  • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
  • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
  • NASLOV:
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama