tw logo ln logo

Humanističke znanosti

Magistarski studij humanističkih znanosti na Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis omogućava studentima interdisciplinarni i individualizirani pristup odabranom području obrazovanja te osigurava široko i produbljeno znanje na različitim poljima humanistike. Ključna podrška studiju su pedagozi i mentori iz redova slovenske akademske elite te najbolja specijalizirana knjižnica za humanističke znanosti u Sloveniji.

Studijski program Humanističke znanosti Alma Mater Europaea - Institutum Studiorum Humanitatis osposobljava intelektualce za argumentirani društveno-kritički pogled na procese i prakse u društvu. Studentice i studenti tog programa, uz vještine komunikacije i samorefleksije, stječu odlično obrazovanje iz humanistike putem kojeg upoznaju, interpretiraju i ovladavaju sustavima znanja te kulturnim, političkim i drugim društvenim praksama. Studijski program se zasniva na vrhunskoj teoriji i istinskoj znanstvenoistraživačkoj  znatiželji, dok su razmatrani istraživački problemi usmjereni prije svega na aktualne ljudske/društvene potrebe. Studij namijenjen intelektualnom izazovu i užitku!

Nastavni plan

HUMANITIES SYLLABUS

  Course   ECTS
Total per study program   120
Mandatory courses
1 Epistemology   10
2 Social communication and media   10
3 Historic anthropology and regional studies   10
4 Anthropology of gender and cultures   10
Elective Courses
5 Introduction to anthropology of antient worlds   5
6 Communication and interpersonal relationships   5
7 Feminist theory   5
8 Relatedness anthropology   5
9 Media studies   5
10 Philosophy and literature   5
11 Introduction to Balkan anthropology   5
12 Post-socialism anthropology   5
13 History of electronic media   5
14 Media and public speech analysis   5
15 New media in everyday life   5
16 Historic anthropology of art   5
17 Feminism history   5

 

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija, Fizikalna terapija, Zdravstvena njega
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Medicinske znanosti, Humanističke znanosti
Diplomski programi: Humanističke znanosti, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Sveučilište osigurava raznovrsno i poticajno okruženje u intelektualnom i u profesionalnom smislu. Fokusiranjem na vlastito specijalizirano istraživanje, imat ćete mnogo veći stupanj slobode za širenje kreativnosti i mašte. Vježbat ćete donošenje samostalnih neovisnih prosudbi i kritičkih zaključaka, te izražavati svoje ideje znanstvenim stilom.

N/A

Nastavni proces

Na diplomskom studiju iz humanističkih znanosti, studente ćemo naučiti jasnom komuniciranju, kritičkom razmišljanju i donošenju razboritih odluka - vještinama koje su tražene skoro u svakom zanimanju. Studenti će također steći vještine potrebne za ostvarenje karijere u istraživačkim ustanovama, vladinim i nevladinim organizacijama, te na području komunikacija i medija.

  • TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra / 2 godine
  • KREDITNI BODOVI: 120 ECTS
  • NASLOV: magistar humanističkih znanosti / magistra humanističkih znanosti
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama