tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management
Doktorski programi: Strateški komunikacijski management

Bibliografija: Opširnije

Dr. Giorgio Dominese je osnivač Sveučilišne mreže Srednje i Istočne Europe (CEEUN) i predsjednik mreže akademskih institucija Transition Studies Network. Skoro deset godina bio je profesor Ekonomike i politike tranzicije na sveučilištu LUISS u Rimu i predavao Geopolitiku na magistarskom studiju Međunarodnih odnosa. Nakon što je radio kao predavač na venecijanskom sveučilištu Ca’ Foscari postao je profesor Globalnog gospodarskog, financijskog i političkog upravljanja na sveučilištu Tor Vergata u Rimu, na kojem je predavao do 2012. godine. Predavao je i na Sveučilištu u Pekingu, na Vijetnamskom državnom sveučilištu te je bio gostujući predavač na Sveučilištu Bahia Blanca u Argentini te na Euroazijskom nacionalnom sveučilištu Astana ENU u Kazahstanu. Predavao je i na sveučilištu George Washington u Sjedinjenim Američkim Državama. Punopravni član Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu postao je 2009. godine. Član je Odbora za znanost Austrijskog instituta za ekonomska istraživanja i Instituta za Podunavlje i Srednju Europu te je radio kao stručnjak za ponovljena istraživanja pri Paktu stabilnosti za Jugoistočnu Europu i nekoliko drugih talijanskih i međunarodnih istraživačkih institucija. Imenovan je počasnim konzulom Čilea u Veneciji te mu je dodijeljena posebna nagrada te odličje Paul Harris Fellow društva Rotary International za međunarodne programe i aktivnosti.