tw logo ln logo

Fizikalna terapija

Studenti preddiplomskog studija fizikalne terapije na sveučilištu Alma Mater Europaea stječu teoretska znanja i praktične vještine kroz vježbe i odgovarajuću uporabu tehnologija povezanih s različitim fizioterapijskim intervencijama, te postaju kvalificirani zdravstveni djelatnici. Nastavni program kombinira opće obrazovanje, znanost i tehničke kolegije koji su posebno dizajnirani za ovaj program koji završava pripravničkim stažom u bolnici.

Nastavni plan

NASTAVNI PLAN I PROGRAM VISOKOŠKOLSKOG STRUČNOG STUDIJSKOG PROGRAMA FIZIOTERAPIJE 1. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za prvu godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
1. semestar
1 Anatomija s histologijom 7
2 Komunikacijske vještine 3
3 Fizika 5
4 Fizioterapeutske vještine I 6
5 Fizioterapeutska procjena 5
6 Higijena i socijalna medicina 4
Ukupno 30
2. semestar
7 Fizikalni čimbenici u terapiji 5
8 Psihologija 5
9 Funkcionalna anatomija 6
10 Biokemija i mikrobiologija 5
11 Zdravstvena njega 4
12 Izborni predmet* 5
Ukupno 30

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Fizioterapije.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM VISOKOŠKOLSKOG STRUČNOG STUDIJSKOG PROGRAMA FIZIOTERAPIJE 2. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za drugu godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
3. semestar
13 Fizioterapeutske vještine II 5
14 Fiziologija s patofiziologijom 5
15 Manualna terapija I. 5
16 Biomehanika 5
17 Fizioterapija II 5
18 Klinička kineziologija 5
Ukupno 30
4. semestar
19 Fizioterapija I u balneologiji 6
20 Profesionalna etika 4
21 Specijalne teme u fizioterapiji I 5
22 Klinička medicina I 5
23 Izborni predmet 5
24 Izborni predmet 5
Ukupno 30

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Fizioterapije.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM VISOKOŠKOLSKOG STRUČNOG STUDIJSKOG PROGRAMA FIZIOTERAPIJE 3. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno za treću godinu 60
Ukupno za cijeli studijski program 180
5. semestar
25 Rehabilitacijska medicina 6
26 Manualna terapija II 5
27 Klinička medicina II 4
28 Metode istraživačkog rada u fizioterapiji 5
29 Fizioterapija III 5
30 Izborni predmet 5
Ukupno 30
6. semestar
31 Klinička medicina III 6
32 Zakonodavstvo u zdravstvu 4
33 Praktikum 5
34 Diplomski rad 15
Ukupno 30

Drugi predmeti

  IZBORNI PREDMETI ECTS
1 Informatika 5
2 Medicinska terminologija 5
3 Osnove radiologije 5
4 Osnove radne terapije 5
5 Palijativna skrb 5
6 Sportske aktivnosti osoba s invaliditetom 5
7 Respiratorna terapija 5
8 Klinička medicina IV 5
9 Prva pomoć 5
10 Osnove klasične masaže 5
11 Osnove motoričkih transformacija 5

MOGUĆNOST IZBORA PREDMETA

Izborni predmeti u studijskim programima studentima omogućuju da sukreiraju svoj studij te se tako već tijekom studija usmjere na određeno stručno područje odnosno prošire svoje znanje na područja izvan struke. Studijski programi sadržavaju dvije »vrste« izbornih predmeta – interne izborne i vanjske izborne.

Interni izborni predmeti su predmeti koji po sadržaju spadaju u uže ili šire stručno područje studijskog programa. Određeni su studijskim programom u obliku izbornih predmeta.

Vanjske izborne predmete student može izabrati u okviru drugih akreditiranih studijskih programa slovenskih i inozemnih sveučilišta, a može i iz spektra internih izbornih predmeta studijskog programa. Ograničenja kod izbora vanjskih izbornih predmeta ovise o zahtjevima studijskog programa. Student može kao vanjski izborni predmet izabrati i interni izborni predmet studijskog programa.

Ako student želi odslušati određeni predmet u okviru drugih akreditiranih studijskih programa slovenskih i inozemnih sveučilišta ili neovisnih visokoškolskih programa, može uputiti zamolbu referadi ECM-a, koji provjerava:

1. poklapa li se predmet u nastavnom sadržaju barem 80 % sa studijskim programom te

2. slaže li se s time drugo sveučilište ili neovisna visokoškolska ustanova.

Studijski programi razlikuju se po broju izbornih predmeta jer je svako područje studija u tom pogledu specifično. Upravo zato student mora dobro upoznati studijski program na koji je upisan, a pogotovo ograničenja kod vanjskih izbornih predmeta, što smo detaljnije predstavili u nastavku.

Student može u okviru interne i vanjske mogućnosti izbora prikupiti do 15 % ECTS-a.

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Fizikalna terapija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Fizikalna terapija je bitan element skrbi za bolesnika. Fizioterapeuti su visokoobrazovani stručnjaci u razvoju i održavanju ljudske sposobnosti za pokretom i funkcioniranjem. Cilj fizikalne terapije je poboljšanje pokretljivosti pacijenta, ublažavanje boli, vraćanje funkcija i sprječavanje invalidnosti.

N/A

Nastavni proces

Naš preddiplomski studijski program fizikalne terapije priprema studente za rad u različitim okruženjima kao što su:

 • Bolnice i domovi zdravlja
 • Privatna liječnička praksa
 • Lječilišta
 • Zdravstvene ustanove
 • Sportske ustanove
 • Ustanove za starije i nemoćne osobe
 • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
 • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
 • NASLOV: prvostupnik fizikalne terapije / prvostupnica fizikalne terapije
 • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
 • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama