tw logo ln logo

Ekoremedijacija

Studijski program pod nazivom Ekoremedijacija na sveučilištu Alma Mater Europaea je moderni diplomski studij za zaštitu okoliša, koji uključuje slučajeve dobre prakse i prekograničnu suradnju.

Program je osmišljen kako bi se proširila postojeća znanja iz preddiplomskog programa ekoremedijacije temama kao što su tehnologije ekosustava, vodeni i kopneni ekosustavi, gospodarska pitanja vezana uz ekologiju, upravljanje zaštitom okoliša i održivi razvoj.

Nastavni plan

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA EKOREMEDIJACIJE 1. GODINA

  Predmet ECTS
1. semestar
1 Ekosustavne tehnologije 10
2 Ekoremedijacije vodenih ekosustava 10
3 Ekoremedijacije kopnenih ekosustava 10
2. semestar
4 Zakonodavstvo u području zaštite okoliša 10
5 Ekonomija u području zaštite okoliša 10
6 Izborni predmet I.* 5
7 Izborni predmet II.* 5

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA EKOREMEDIJACIJE 2. GODINA

  Predmet ECTS
Ukupno cijeli studijski program 120
3. semestar - MODULARNI SUSTAV
8 MODULI 1 – Ekoremedijacije u ruralnim područjima  
8.1 Ruralna područja 10
8.2 Ekoremedijacije u ruralnim područjima 10
8.3 Izborni predmet III* 5
8.4 Izborni predmet IV* 5
9 MODULI 2 – Ekoremedijacije u urbanim područjima  
9.1 Urbana područja 10
9.2 Ekoremedijacije u urbanim područjima 10
9.3 Izborni predmet III* 5
9.4 Izborni predmet IV* 5
4. semestar
10 Održivi razvoj u Sloveniji i Europi 10
11 Magistarski rad 20

Izborni predmeti

  Predmet ECTS
1 E-baze za područje okoline 5
2 ERM u poljoprivredi 5
3 ERM za pitku vodu 5
4 ERM u zaštitnim područjima 5
5 ERM za obalna područja 5
6 ERM u degradiranim područjima 5
7 Obrazovanje na području ERM 5
8 Sudjelovanje s javnosti u cilju zaštite okoliša 5
9 Management i gospodarenje okolišem 10
10 Istraživačke metode 5
11 Upravljanje projektima zaštite okoliša 5

* Student bira izborni predmet između ponuđenih izbornih predmeta u okviru programa Ekoremedijacije ili izborni predmet na drugim fakultetima.
Nastavni plan i program s kreditnim vrednovanjem studijskih obveza (u skladu s Mjerilima za kreditno vrednovanje studijskih programa prema ECTS bodovima).
Poslijediplomski studijski program drugog stupnja Ekoremedijacije traje 2 godine (4 semestra) i obuhvaća 120 ECTS kreditnih bodova.
Predstavlja neovisni segment studija koji se nastavlja s doktorskim studijskim programom trećeg stupnja Ekoremediacije u opsegu od 180 ECTS kreditnih bodova. Poslijediplomski studijski program sadržava nastavni plan i program koji osigurava osnovne sadržaje koje nadopunjuje istraživački rad na doktorskom studijskom programu trećeg stupnja. Pojedini predmeti grupirani su u tematska područja kojima je nadređeno područje projektiranja i dizajna. Obvezni predmeti raspoređeni su po četiri semestra unutar dvije godine poslijediplomskog programa u opsegu od 80 ECTS kreditnih bodova.
Nadopunjuju se izbornim predmetima u opsegu od 20 ECTS kreditnih bodova koji studentima osiguravaju vlastitu mogućnost izbora i uvršteni su u drugi i treći semestar. U posljednjem, četvrtom semestru, magistarski rad također obuhvaća 20 ECTS-a, što ukupno znači 120 ECTS-a. Izbornih predmeta ima 8 i svi su vrednovani s po 5 ECTS-a. Moguće ih je izabirati iz spektra predloženih izbornih predmeta ili iz skupine ostalih izbornih predmeta. Studenti završavaju studij tako da odslušaju: 8 obveznih predmeta (80 ECTS-a), 4 izborna predmeta (20 ECTS-a), magistarski rad (20 ECTS-a).

Predavači

Studijski programi:


Diplomski programi: Ekoremedijacija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Glavna značajka diplomskog studija iz ekoremedijacije je aktivno bavljenje stvarnim problemima okoliša. Želimo motivirati i pripremiti studente na suočavanje s izazovima i iskorištavanje prilika koje proizlaze iz ljudske interakcije s okolinom. Naša osnovna zadaća je osposobiti studente za razumijevanje i rješavanje pitanja zaštite okoliša.

N/A

Nastavni proces

Diplomski studij Ekoremedijacija priprema studente za vodeće pozicije u području upravljanja okolišem.

  • TRAJANJE STUDIJA: 4 semestra / 2 godine
  • KREDITNI BODOVI: 120 ECTS
  • NASLOV: magistar ekoremedijacije / magistra ekoremedijacije
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama