tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Doktorski programi: Strateški komunikacijski management, Socijalna gerontologija

Bibliografija: Opširnije