tw logo ln logo

Pregled predavača prema studijskom programu

Studijski programi:


Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management

Bibliografija: Opširnije

Diplomirao je na Univerzitetu u Ljubljani, magistrirao na Institutu društvenih nauka u Haagu, a doktorirao na Univerzitetu u Beogradu. Karijeru poćeo na ljubljanskom univerzitetu, nastavio kao vodja istraživačkog centra za zemlje u razvoju u Ljubljani. Bio je veleposlanik SFRJ u Australiji i slovenski u EU I NATO u Brislu, gdje je od 1999 do septembra 2014 vodio jedinu slovensku lobistički kancelariju u Bruxellesu – Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje, SGRZ – gdje je sada član Uprave. Predaje lobiranje i pregovaračke tehnike na DOBA fakultetu u Mariboru, gdje je bio i prvi dekan.  Koordinirao je više evropskih projekata, formirao nekoliko evropskih mreža (NIROC, EREF. RIBN) i sada vodi globalnu mrežu Knowledge Economy Network, KEN sa sedištem u Bruxellesu.