tw logo ln logo

Arhivistika

Nastavni plan

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Arhivistika
Diplomski programi: Arhivistika i dokumentologija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

N/A

Nastavni proces

  • TRAJANJE STUDIJA:
  • KREDITNI BODOVI:
  • NASLOV:
  • LOKACIJA STUDIJA:
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE:

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama