Arhivistika

Nastavni plan

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Arhivistika, Socijalna gerontologija, Menadžment
Diplomski programi: Socijalna gerontologija, Menadžment
Diplomski programi: Strateški komunikacijski management, Socijalna gerontologija

CV:

Bibliografija: Opširnije

Prednosti

Nastavni proces

  • TRAJANJE STUDIJA:
  • KREDITNI BODOVI:
  • NASLOV:
  • LOKACIJA STUDIJA:
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE:

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama