tw logo ln logo

AMEU na Festivalu za treće životno doba


U razdoblju od 29. 09. i 01. 10. 2014. ponovo se održava Festival za treće životno doba, ovaj put u Cankarevom domu u Ljubljani. Festival za treće životno doba (F3ŽO) je jedinstvena manifestacija namijenjena starijim osobama u Sloveniji i najveća takve vrste u Europi.

Na festivalu i ovaj put sudjeluje Alma Mater Europaea – ECM, koja u ponedjeljak, 29. 09. 2014., u okviru obrazovnog programa organizira okrugli stol pod naslovom »ZNAKOVI I SPRJEČAVANJE MOŽDANE I SRČANE KAPI TE REHABILITACIJA, AKO JE DOŽIVIMO«.

Okrugli stol će voditi diplomantkinja socijalne gerontologije Maja Štager, a na njemu će sudjelovati i predavači AMEU,  doc. dr. Breda Jesenšek Papež, predstojnica Instituta za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu UKC Maribor te  Bojan Korošec, dr.med., spec. internist, direktor Opće bolnice Murska Sobota.

Na okruglom stolu, koji će se održati u 12. sati u dvorani M4, stručnjaci će govoriti o znakovima, koji upozoravaju na kap te o tome kako možemo ublažiti zdravstvene posljedice, ako pravilno postupimo pri prvim upozoravajućim znakovima.


Tijekom čitavog vremena održavanja F3ŽO , AMEU će u Cankarevom domu biti prisutna i sa svojim izložbenim prostorom, na kojem će zainteresirani moći više saznati o studiju na AMEU, posebice o programu Socijalna gerontologija, koji AMEU izvodi na sva tri stupnja, kao i o aktivnostima studenata Socijalne gerontologije.

Galerija