tw logo ln logo

Akademija plesa ponovo otvara svoja vrata


Pozivamo vas na audiciju za testiranje talenata, koja će se održati u petak, 11. rujna 2015. i u petak, 10. listopada 2015.

Akademiju plesa ustanovili smo u Ljubljani 2008. godine zbog potrebe za naobrazbom na području plesne umjetnosti i time smo omogućili plesačima visokoškolsku izobrazbu. Na taj način doprinijeli smo regulaciji obrazovanja i statusa struke plesača i koreografa u Sloveniji.

Studij na Akademiji plesa omogućuje studentu - plesaču dobivanje valjane i priznate visokoškolske izobrazbe po 1. bolonjskom stupnju. Sa diplomom koju dobije plesač po završetku studija na Akademiji plesa, stječe naziv diplomirani plesač koreograf. Od ove godine obrazovni program reakreditiran je za narednih 7. godina od strane Nacionalne agencije za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju. Diplomant Akademije plesa lako nastavlja studij također na magistarskim programima iz plesa i drugih umjetničkim područja u zemlji i inozemstvu.

Pod novim osnivačem Alma Mater Europaea, Akademija plesa u studijskoj godini 2015/2016 ponovo raspisuje upis u studijski program plesač koreograf na četiri studijska smjera: jazz ples, slobodni ples, standardni i latinoamerički ples te društveni ples. Upisati se mogu lako oni koji su završili bilo koju četverogodišnju srednju školu s uspješno obavljenom maturom, stručnom maturom ili završnim ispitom. Svi uvjeti za upis i dodatne informacije mogu se pronaći u službenom tekstu natječaja, objavljenom na internetskim stranicama Ministarstva za obrazovanje, znanost i sport:LINK

Zainteresirani se mogu prijaviti na drugom upisnom roku do 5. rujna, na trećem upisnom roku prijave su između 1. i 8. listopada. Audicija za testiranje talenta će se održati u petak, 11. rujna i u petak, 10. listopada. Prijava na audiciju putem Internet aplikacije na portalu: LINK

Za pomoć kod prijave i dodatne informacije glede studija nazovite na telefon + 386 31 664 222, pogledajte Internet stranice Akademije: almamater.si ili danceacademy.si ili pišite na info@danceacademy.si.

Lijepo Vas pozdravljam,

dr. Bor Sojar Voglar, viš. pred.

v.d. dekan Akademije plesa