tw logo ln logo

2. Audicija za upis na Akademiju za ples – smjer Suvremeni ples


U subotu, 8. srpnja 2017, s početkom u 10 sati, u prostorijama Centra Premik, Neubergerjeva 9, Ljubljana će se održati audicija za upis za Akademiju za ples, studijskog programa Ples, koreografija, smjer Suvremeni ples. Koji čini jedan od uvjeta za upis na studijski program Suvremenog plesa.

Što kandidati moraju pripremiti i ponesti sa sobom na audiciju?

Svaki kandidat mora pripremiti približno 2-minutnu solo plesnu točku, koju će izvesti ispred tri člana komisije. Kandidati se moraju pobrinuti sami za glazbu koja će pratiti plesnu točku. Glazba teba biti na jednom od standardnih formata (najbolje u CD formatu ili u mp3 datoteki na USB ključu). Kandidati mogu ponjeti i svoj vlastiti uređaj za puštanje glazbe (tablet i sl.). Moguće je plesnu točku izvesti i bez glazbe.

Kandidati moraju sa sobom ponesti životopis i portfolio plesnih točka, takmičenja, objavljenih kritika i predstavljanja sličnih plesnih i drugih umjetničkih dostignuća.

Predviđeni raspored održavanja audicije:

10.00 - 10.30 – prijem kandidata, podjela brojeva i vrijeme za zagrijavanje kandidata,

10.30 – 11.30 – grupno testiranje: Suvremeni ples,

11.30 – 12.30 – grupno testiranje: Balet,

12.30 – solo testiranje: predstavljanje samostalnih koreografija i razgovori s kandidatima te pregledi životopisa.

Prijave za audiciju: eneja.kovacic@almamater.si do četvrtka, 6. srpnja 2017 do 12 sati.