Seminar MIGRACIJE I INTEGRACIJA

Datum

28. kolovoz – 1. rujan 2017

Adresa

Don Frana Bulića 4 HR-20000 Dubrovnik, Croatia

E-mail

international@almamater.si

Voditelji seminara

dr. Goran Gumze, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenia
prof. dr. Nandu Goswami, Medizinische Universität Graz, Austria

Opis seminara

Seminar će se baviti pitanjima migracijske krize, putu kretanja balkanskih migranata, te utjecajima tih događaja na  društvene i gospodarske odnose na regiji Balkana. Naglasit ćemo izazove i prijetnje u sektoru turizma, istražiti mogućnosti i pronaći rješenja za pitanja povezana s migracijama i turizmom.

Kroz pet predavanja, polaznici će se upoznati s osnovnim konceptima socijalno-ekonomskih utjecaja migracija na Balkan i društvo ,kroz povijest i danas. Putem primjera praktičnih uzoraka istražit ćemo inovativna rješenja u turizmu, s obzirom na migraciju kao dio suvremene stvarnosti na regiji Balkana. Razgovori i kreativne radionice o tome kako promovirati pozitivan aspekt migracije i integrirati ih u ukupnu turističku promociju u regiji, biti će vrhunac tečaja. Obratit ćemo pozornost na sljedeće teme u tečaju od pet dana:

1. Pojam migracija i popratna pitanja u regiji Balkana.
2. Socijalno-ekonomski i medicinski aspekti migracija i integracija
3. Migracije i europsko tržište rada
4. Migracije i njezini utjecaji na turizam
5. Izazovi i mogućnosti migracija na Balkanu; naglasak na turizmu.

Sudionici će odslušati ukupno 25 akademskih sati predavanja i praktičnog rada tijekom pet dana trajanja seminara. Vrijeme predavanja je predviđeno od 09.00 do 13.00 sati, ukoliko budemo u mogućnosti (5 akademskih sati dnevno).

Polaznici će putem akreditiranog seminara Socijalno-ekonomski aspekti migracija i integracija pridobiti 5 ECTSa od strane AMEU-ECM. Također, taj predmet će se naći kao izborni predmet na poslijediplomskom studijskom programu na AMEU-ECM. Polaznici trebaju ispuniti prijavni obrazac, te prisustvovati na najmanje 80% predavanja, samostalno istraživati znanstvene literature i pisati zadatke u okviru seminara (15 stranica, cca. 3500 riječi) tijekom jednog mjeseca. Cijena seminara koja uključuje i ECTS bodove iznosi 250 EUR.

Predavači

dr. Goran Gumze, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenia
prof. dr. Nandu Goswami, Medizinische Universität Graz, Austria
dr. Tanja Angleitner, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenia
Milena Sokolić, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenia
dr. Marius Cocou Mensah, Alma Mater Europaea - ECM, Slovenia


OBRAZAC ZA PRIJAVU
TURISTIČKE INFORMACIJE