Upisni postupak

Prvi korak: Izaberite studijski program.
Drugi korak: Provjerite rokove za prijavu na upis.
Treći korak: Provjerite uvjete za upis na studij.
Četvrti korak: Ispunite prijavni obrazac*.

*Obratite pozornost: Ukoliko budete na prvom mjestu izabrali jednog od državnih fakulteta, na drugom mjestu vam neće dati mogućnost da izaberete nezavisnu instituciju visokoškolskog obrazovanja. Stoga je potrebno posebnu dati prijavu na studij AMEU-ECM, tako da na prvom mjestu izaberite privatne nekoncesionirane visokoškolske zavode. Student vrši prijavu radi informativnosti. Kada se student upiše na fakultet onda se obveže na studij, ranije ne.

Peti korak: Potpišite obrazac i priložite potvrde koje ispunjuju uvijete za upis na studijski program.
Šesti korak: Svu dokumentaciju pošaljite što ranije na adresu fakulteta:

Alma Mater Europaea – ECM
Slovenska ulica 17
2000 Maribor

Sedmi korak: Pričekajte rezultate razredbenog postupka.
Osmi Korak: Upišite se na željeni studijski program i podmirite trošak školarine.
Deveti korak: Započnite sa studijem!