Upis bez statusa

Osobe kojima je istekao status studenta i nisu izvršile propisane studijske obveze u akademskoj godini, a unatoč tome žele nastaviti sa izvršavanjem studijskih obveza, imaju mogućnost evidencijskog upisa.

Tu mogućnost mogu koristiti građani koje izvršavaju studijske obveze, pauzeri ili druge osobe bez statusa. Dakle, evidencijskim upisom student ne stječe status studenta, ali stječe pravo pristupa nastavnom okruženju te informatičkoj podršci.

Evidencijski upis se vrši tako da se ispuni obrazac Upis studenta bez statusa. Popunjen obrazac se predaje osobno u referadu ili šalje preporučenom pošiljkom putem pošte u nadležnu referadu. Za evidencijski upis nema troškova.

U slučaju da osoba bez statusa studenta još nije odslušala predavanja niti izvršila sve propisane studijske obveze (kliničke vježbe ili drugo) na AMEU, mora izvršiti sve obveze kolegija, pri čemu se cijena izvođenja kolegija s ispitom obračunava tako da se školarina za godinu dijeli sa 60 KT i množi s brojem KT kolegija. U toj cijeni je uključena mogućnost polaganja ispita tri puta, a svako četvrto i daljnje polaganje ispita plaća se po važećem cjeniku.