Humanističke znanosti

Nastavni plan

Predavači

Studijski programi:

Preddiplomski programi: Humanističke znanosti
Diplomski programi: Europski poslovni studij - Projektni management, Humanističke znanosti
Diplomski programi: Strateški komunikacijski management, Humanističke znanosti

CV:

Bibliografija: Opširnije

Dr. Cirila Toplak je bivša savjetnica za europska pitanja u Uredu predsjednika Republike Slovenije. Doktorirala je povijest i međunarodne odnose na Sveučilištu Sorbonne u Parizu u Francuskoj, nakon magisterija iz humanističkih studija na Sveučilištu u New Yorku, Buffalo, SAD. Od 2001. godine bavi se istraživačkim i predavačkim radom na Fakultetu za društvene znanosti u Ljubljani. Na čelu je istraživačkog centra za političke teorije na Fakultetu za društvene znanosti. Godine 2006., kao stipendistica Fulbright programa istraživačkim radom se bavila na Sveučilištu Georgetown u Washingtonu u SAD-u. Tijekom 2007. i 2008. godine bila je na čelu Instituta za narodnosti. Bila je gostujući predavač na Sveučilištu Hawaii Pacific u Honoluluu 2007. i 2010. godine. Od 2011. do 2013. godine obnašala je dužnosti potpredsjednice Slovenskog politološkog društva. Od 2006. do 2008. bila je glavna tajnica EpsNet-a, europske udruge politologa i politoloških društava, a od 2010. članica Izvršnog odbora i blagajnica Europske konfederacije udruženja za političku znanost (ECPSA).

 

Kolegij: Europska civilizacija i kulturne vrijednosti, Hrvatska i europska integracija

Prednosti

Nastavni proces

  • TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara / 3 godine
  • KREDITNI BODOVI: 180 ECTS
  • NASLOV:
  • LOKACIJA STUDIJA: Slovenija
  • TRAJANJE STUDIJSKE GODINE: Listopad

Više informacija o naših studijskih programima i stipendijama